rury

Jakie rury zastosować w instalacji CO

 

Instalacja centralnego ogrzewania nazywana w skrócie instalacją CO składa się z grzejników, rur, pompy i kotła zwanego popularnie piecem. Do wyboru mamy rury stalowe, rury miedziane, rury plastikowe PCV (polichlorek winylu), rury plastikowe PE (polietylen) i rury kompozytowe wielowarstwowe PEX (polietylen, aluminium, polietylen). Rury te różnią się ceną, własnościami i możliwościami planowania przebiegu instalacji.

 

Rury stalowe

 

Obecnie nie wykonuje się instalacji CO z rur stalowych. Są wykorzystywane jako początkowe odcinki instalacji łączące rury z tworzyw sztucznych z kotłami CO w miejscach, gdzie mogą wystąpić temperatury niedopuszczalne dla rur z tworzyw sztucznych. Rury stalowe w instalacjach CO skręca się na gwintach rurowych.

 

Rury miedziane

 

Rury miedziane są najdroższe ze wszystkich rur stosowanych instalacjach CO.  Łączone są metodą lutowania miękkiego. Mogą być stosowane w miejscach, w których występują temperatury zbyt wysokie dla rur z tworzyw sztucznych. Łączenie metodą lutowania miękkiego jest korzystne w przypadku wykonywania napraw, czy dołączania dodatkowych elementów instalacji. Rury miedziane są dostępne w prostych odcinkach o długości do trzech metrów (tzw rury twarde) i w zwojach o długości do stu metrów (tzw rury miękkie). Rury miękkie mogą być stosowane w ogrzewaniu podłogowym, ponieważ można taką rurą ułożyć wężownicę w podłodze bez wykonywania połączeń.

 

Rury plastikowe PCV

 

Rury plastikowe PCV (tzw rury twarde) są dostępne w odcinkach trzymetrowych. Łączone są metodą zgrzewania. Do wykonywania połączeń konieczne jest posiadanie specjalistycznego oprzyrządowania. Tak rury, jak i złączki są bardzo tanie. Droższe są tylko złączki przejściowe do innych systemów łączenia. Naprawa uszkodzeń jest kłopotliwa i wymaga posiadania specjalistycznego oprzyrządowania. Obecnie ta technologia jest coraz rzadziej stosowana na korzyść rur PEX. Podstawowym ograniczeniem w stosowaniu wszystkich rur na bazie tworzyw sztucznych jest dopuszczalna temperatura 95 oC.

 

Rury wielowarstwowe PEX

 

Pojawienie się na rynku rur wielowarstwowych wyeliminowało z użycia rury PE. W rurach PE może zachodzić dyfuzja gazów do wnętrza instalacji, a w szczególności tlenu atmosferycznego. Wady tej nie posiadają rury PEX. Rury PEX są najtańsze. Produkowane są w zwojach o długości stu metrów. Elementy łączące są na rurach PEX są zaciskane dwoma metodami nierozłącznie zaciskarką (oprzyrządowanie specjalistyczne) lub rozłącznie zaciskiem śrubowym. Elementy łączące są stosunkowo drogie, jeden element jest równowartością pięciu do dziesięciu metrów rury. Z tego względu nie stosuje się rozgałęzień w instalacji.

Dodaj komentarz