ogród kaktusy rośliny

Jak rozmieścić kwiaty w ogródku

Kwiaty w ogródku możemy uprawiać dla nich samych lub kwiaty ogródku uważamy za istotny element dekoracyjny ogródka. W pierwszym przypadku interesuje nas to, aby kwiaty były ładne. W drugim przypadku oprócz tego, że kwiaty ładnie wyglądają  jesteśmy zainteresowani wyglądem ogródka jako całości. Poszczególne rośliny muszą wtedy jako całość tworzyć pewien harmonijny obraz. Nie da się podać precyzyjnych reguł po spełnieniu których w ogródku pojawi się harmonijna całość. Można tylko określić ogólnie pewne struktury kompozycyjne ogródka i rodzaje kwiatów, jakimi te struktury można wypełnić. Bardzo wiele zależy od wielkości ogródka, jego kształtu i budynków znajdujących się na działce. Podstawowymi strukturami jakie można w ogródku można wyróżnić są kwietniki, rabaty jednogatunkowe, rabaty bylinowe, rabaty skalne, ogródki skalne, grupy i ścieżki. Na ścieżkach wprawdzie nic nie rośnie, ale to ścieżki maja decydujący wpływ na podział ogródka na określone struktury.

 

Kwietniki

 

Kwietnikami tradycyjnie nazywamy powierzchnie o regularnie określonych kształtach obsadzonymi jednorocznymi sezonowymi roślinami ozdobnymi, którymi to roślinami nie muszą być kwiaty. Na kwietniku najczęściej kilkakrotnie w ciągu roku zmieniamy zasadzone rośliny. Na kwietnikach z zasady nie siejemy roślin, a sadzimy rośliny z rozsady. Na kwietnikach możemy sadzić kwiaty jednego gatunku, czy jednej barwy lub możemy tworzyć różne wzory zaznaczone zmiennymi kolorami. Do tworzenia wzorów na kwietnikach potrzebna jest jednak duża powierzchnia i w małych ogródkach jest to niemożliwe.

 

 Rabaty jednogatunkowe

 

Rabata jest sposobem prezentowania roślin ozdobnych podobnym do kwietnika, przy czym długość rabaty jest kilka razy większa od jej szerokości. Rabata nie musi tworzyć prostokątów. Naturalnym miejscem tworzenia rabat są obszary przylegające do ścieżek, ogrodzeń, ścian czy altan. Rabata jednogatunkowa jest najprostszy rodzajem rabaty. Na rabatach jednogatunkowych nie stosuje się obwódek z kwiatów o innej barwie.

 

Rabaty bylinowe

 

Na rabatach bylinowych sadzimy rośliny o różnych wielkościach i różnych barwach. Możemy sadzić rośliny w nieregularnych grupach lub według ustalonego wzoru. Tworząc rabatę bylinową trzeba wziąć pod uwagę wymagania glebowe i klimatyczne roślin, które będziemy sadzili na danej rabacie. Rośliny z rabat bylinowych najlepiej prezentują się przy ścinach czy murkach. Tworząc rabatę bylinową z roślin o różnych wysokościach należy rośliny tak rozmieścić, aby się wzajemnie nie zasłaniały. Tworząc rabaty bylinowe należy ponadto uwzględnić czas kwitnienia poszczególnych roślin, aby po przekwitnięciu określonej grupy roślin nie pozostawały „puste place”.

Dodaj komentarz